Ponad Murami Ponad Murami

Materiały formacyjne

Każde nasze rekolekcje weekendowe to osobny autorski projekt. Materiały są w całości tworzone przez naszą diakonię w oparciu o teksty Pisma Świętego, teksty Kościoła oraz wiele innych inspiracji zaczerpniętych przez nas z książek, nagrań, czy stron internetowych.

Nie powtarzamy również rekolekcji, które sami już kiedyś stworzyliśmy i przeprowadziliśmy. Staramy się za każdym razem, w porozumieniu z księżmi, którzy opiekują się naszą wspólnotą i współpracują z nami, rozeznać i rozwinąć nowy temat, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom młodych ludzi oraz sytuacji w diecezji czy parafii, w której posługujemy.

Każdorazowe tworzenie nowych materiałów to też formacja dla nas samych. Pisanie konspektów, konferencji, układanie modlitw i inne przygotowania na swój sposób “zmuszają nas” do zagłębienia się w temat, przeczytania i przesłuchania wielu źródeł oraz do gruntownego przemyślenia i przemodlenia treści rekolekcji i tematu. Dzięki temu dbamy o jakość i drobiazgowe dopracowanie naszych materiałów oraz sami przyjeżdżamy na rekolekcje przygotowani i gotowi do prowadzenia innych.

Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20), dlatego nasze konspekty są udostępnione dla wszystkich chętnych, którzy chcą z nich skorzystać. Dzielimy się nimi, bo, zgodnie z naszą misją, chcemy inspirować, dawać świadectwo i dzielić się tym jak my przeżywamy naszą wiarę. Jeśli chcesz użyć naszych materiałów lub jakiejś ich części, by głosić Chrystusa, nie mamy nic przeciwko temu. Będzie nam miło jeśli potem napiszesz jak poszło.

Wszystkie nasze konspekty możesz znaleźć pod adresem http://konspekty.ponadmurami.pl.

Share Project :